Entech group

Entech-group grafika

Úvod

Hlavní náplní firmy Entech-Group je ucelená činnost, která v sobě zahrnuje definování provozních úspor a návrh úsporných opatření (EA, optimalizační studie). Zavedení energetického managementu, systémového přístupu s cílem trvalé optimalizace provozních nákladů. Pro ty klienty, kteří nemají vlastní pracovní sílu, zajišťujeme smluvně správu energetického hospodářství. Specializujeme se převážně na soukromý sektor, a to na malé a střední podniky. Z veřejného sektoru jsou to převážně malé obce nebo jednotlivé městské části.

Provádíme monitoring spotřeby energie - rádiové dálkové odečty vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů a indikátorů tepla. Zpracováváme energetické audity, průkazy budov pro nové i stávající budovy a provádíme jednorázové a pravidelné kontroly kotlů ze zákona 406/2000 Sb.

Pracovní tým je zastoupen odborníky z oblasti techniky prostředí (vytápění, vzduchotechnika, ochrana ovzduší), stavební a elektro (MaR). U větších projektů spolupracujeme s nezávislými předními odborníky s akademického prostředí. Aktivně se zapojujeme do připomínkových řízení prováděcích předpisů v oboru týkajícího se energetické náročnosti budovy.

Firma na trhu působí od roku 2003.