Entech group

Entech-group grafika

Energetický management

Nástroj, jehož cílem je trvalá optimalizace provozu – dosahování úspor energie a zlepšení organizace práce.

Management hospodaření s energií zahrnuje rozsáhlé a ucelené spektrum činností, všech těch, které mají význam z hlediska strategie nebo konkurenčního postavení organizace.

 • Monitoring stávající spotřeby energie
 • Vydefinování možných úspor energie a opatření vedoucích k úsporám
 • Vyhodnocení realizovaných opatření
 • Porovnání předpokládaných úspor se skutečně dosaženými úsporami
 • Aktualizace energetického managementu

Potřebné informace pro energetický management

 • Charakteristika objektu, rok výstavby, rozsah technické náročnosti rekonstrukce, investiční náklady
 • Spotřeba tepelné energie
 • Spotřeba elektrické energie
 • Ceny paliv
 • Technický stav rozvodů
 • Provozní náklady
 • Počet osob objektu a provozní doba objektu


CSN EN16001

Optimalizační studie

Definování hlavních nástrojů pro optimalizaci Vašeho provozu.

 • Analýza stávajícího provozu:
  • spotřeba energie
  • užívané technologie
  • dodavatelé energie
  • stav otopného systému – zdroje, regulace a přípravy TV
 • Návrh možných opatření respektujících současný stav a vedoucích k energetickým úsporám

Plánujete rekonstrukci Vašeho provozu? Zapracujte včas energeticky úsporná opatření do vašeho plánu. Vždy se vyplatí řešení ve fázi přípravy před realizací, než zásahy do již zrealizovaných provozů

U nových provozů doporoučení opatření vedoucích ke snížení provozních nákladů s vyčíslením investičních nákladů a návratnosti zvoleného opatření

Externí energetik – energetická správa budovy

Funkce externího energetika umožňuje provozovatelům využít profesionální přístup k optimalizaci vašeho provozu, bez vytvoření stálého pracovního místa.

Ukázka vyhodnocení provozu prodejny, spotřeba EE (kWh).

Provozní doba je od 6.00 – 19. 00 Po – So. Neděle je den volna. Vytápění je měřeno vlastním kalorimetrem, provozovna je v nájmu, bez možnosti ovlivnit spotřebu tepla na vytápění stavebními opatřeními. Cílem je dosažení stabilní teploty v rozsahu 17 – 18 C – útlumová teplota noční + dny pracovního klidu, 20 – 22 C denní pracovní teplota. V provozu jsou významné spotřebiče produkující vnitřní tepelné zisky. Beznákladovým opatřením, seřízení stávající regulační techniky a využitím nástroje osazeného monitoringu, bylo dosaženo úspory jak na straně spotřeby EE, tak na straně spotřeby tepla na vytápění viz grafy + tabulka vyhodnocení.

Graf teploty - vnitřní

Graf útlum

Tabulka výsledků

Graf vyhodnocení provozovny